Daghemmet Bamse

Flygbild av Daghemmet Bamse och lekpark

Välkommen till daghemmet Bamse!

Daghemmet Bamse
Storbackavägen 5
68930 Purmo
tel:044-3120 669
e-post: bamse@pedersore.fi

Kontaktuppgifter och personal 

Daghemmet Bamse tel. 044-3120 669

Daghemsföreståndare: Camilla Tarvonen, tel.044-3120 669

Lille Skutt (1-3 år) tel. 044-7557 642
lärare inom småbarnspedagogik: Susanne Åvist-Sundstedt
barnskötare: Sara Vähäkangas
barnskötare Greta-Lis Häggblom

Nalle Maja (2-5 år) tel. 044-7400 753
Lärare inom småbarnspedagogik: Linda Liljedahl
lärare inom småbarnspedagogik: Sanna Långnabba
barnskötare: Patricia Holmqvist
barnskötare: Kristina Malm-Långnabba

Teddy (2-5 år) tel. 044-7718802
Lärare inom småbarnspedagogik: Alexandra Östergård-Hägg
barnskötare: Ann Björkman
barnskötare: Hanna Hjulfors
barnskötare: Nadja Holmäng

Kotten (5års grupp, finns vid Purmo förskola) tel.044 7557 610
Lärare inom småbarnspedagogik: Britt-Marie Stens
Barnskötare: Carola Östman

Köksansvarig, Arja Vesterlund tel. 044-7564 760

Städare: Susanna Ek

Fastighetsskötare

Vision:

Bamse är ett daghem där både barn och vuxna kan känna sig trygga, respekterade och delaktiga. Vi stöder barnets uppväxt och utveckling i en fostringsgemenskap med familjerna. Vårt daghem skall vara en välkomnande och öppen plats som skall uppmuntra till möten mellan både barn och vuxna. Barnets delaktighet, inflytande och trygghet är något vi arbetar mycket med för att skapa goda förutsättningar för en lustfylld och kreativ lek och utveckling.

Vår profil:

Daghemmet Bamse har en egen pedagogik som inte är någon annan lik...

B       står för boken, så att alla barn kan bli en klok en
A       står för aktivera, genom leken lära sig mera
M      står för motion, gymnastik och god kondition
S       står för att bli sedd och aldrig behöva vara rädd
E       står för egenvärde, viktigaste av allt man lärde