Kommunstyrelsen 1.8.2021 - 31.5.2025

 

E-post: fornamn.efternamn@pedersore.fi 

 

Porträttfoto av Johanna Holmäng

Kommunstyrelsens ordförande: Johanna Holmäng (SFP)

 

Kommunstyrelsens viceordförande: Christian Backlund (KD)

 

Kommunstyrelsens medlemmar: 

  ersättare

Backlund, Christian (KD)

Finne, Benita (KD)

Eriksson, Roger (SFP)

Grön, Paulina (SFP)

Granholm, Erica (KD)

Lindfors, Ralf (KD)

Hjulfors, Bernhard (SFP)

Ekman, Stephan (SFP)

Holmäng, Johanna (SFP)

Borgmästars, Yvonne (SFP)

Häggman, Roger (SFP)

Forsblom, Greger (SFP)

Härmälä, Elin (SDP) 

Finne, Jonas (SDP)

Lasén, Joakim (SFP)

Enqvist, Ann-Christine (SFP)

Roslund-Nordling, Camilla (SFP)

Sandbacka, Markus (SFP)

Snellman, Bernt (KD) 

Södö, Siv (KD)

Sten, Christine (SFP)

Stenmark, Tore (SFP)