Näringsliv Avbytarservice Avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Avbytarservice för pälsdjursuppfödare

De pälsdjursuppfödare som har en FÖPL-försäkring ikraft har rätt att ansöka om avbytarservice.

Avbytarservicetjänsten för pälsdjursuppfödare innefattar

  • 18 semesterdagar
  • extra ledighet 120 h (avgiftsbelagd)

Du kan välja mellan avbytarservice som den kommunala enheten ordnar eller själv ordnad avbytarservice. Valet görs kalenderårsvis i samband med er semesteransökan. Ansökan ska göras skriftligt pälsfarmsvis före utgången av oktober det kalenderår som föregår det år under vilket avbytarservicen tas emot.

Ytterligare information

Mera information om avbytarservice för pälsdjursuppfödare finns på LPA:s hemsida.

Kontaktperson: Källros Ann-Christin, avbytarsekreterare 044 727 7956