Om Pedersöre Ta kontakt Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen

Till ekonomiavdelningens uppgifter hör bland annat:

  • redovisning och rapportering
  • betalningsrörelse och fakturering
  • budget och bokslut
  • löneräkning och personalärenden
  • it-stöd
  • kosthåll och städning
  • finansiering och försäkring

Chef för ekonomiavdelningen är ekonomi- och utvecklingsdirektör Kennet Nyman.

Ekonomiavdelningens personal

IKT-enhetens personal