En man står med händerna i kors i en korridor.

Kommundirektören

Kommundirektör Stefan Svenfors

Tfn. (06) 785 0101
GSM 050-512 0420
stefan.svenfors@pedersore.fi