Aktuellt för barn och unga Raketuppskjutning i Bennäs skola
En grupp med elever lyssnar medan läraren berättar och pekar in mot skolgården.

Raketuppskjutning i Bennäs skola

I slutet av september fick eleverna i Bennäs skola bekanta sig med ESERO Finlands material/Heureka. ESERO är en förkortning av European Space Education Resource Office. Alla uppgifter handlar om rymden och astronomi.

Vår uppgift var att bygga raketer av papper och sedan skjuta iväg dem med hjälp av lufttryck. Vi lindade ett papper runt en träpinne och tejpade ihop pappret till en rulle. På toppen av pappersrullen lades flera tejpbitar så att rullen blev tät. Sedan monterades en liten pappershatt som innehöll en tyngd uppe på toppen av raketen. På sidorna tejpade vi fast två sidovingar. Sen namngav vi våra raketer. Slutligen var det dags för uppskjutning!

Pappersraketer i en låda.

Nygjorda raketer.

En lärare står på skolgården och ser på när en elev förbereder raketuppskjutning. I bakgrunden syns Bennäs skola.

Läraren Jan Holmgård hjälpte eleverna med raketuppskjutningen.

Vi sköt iväg raketerna ute på skolgården. Det fanns en slags raketramp som bestod av några rör och en stor cykelpump som var kopplad till rören. Vi pumpade upp trycket till tre bar. Några tyckte det var tungt att pumpa. Raketen sköts iväg när man snabbt öppnade en ventil med hjälp av en magnet och släppte ut luften. Pappersraketerna flög iväg närmare trettio meter.

Vi bad läraren Jan Holmgård pumpa upp trycket till fyra bar eftersom vi trodde att raketerna skulle flyga längre men det gjorde de inte. Raketens flygförmåga påverkades av raketens vikt, luftmotstånd, balans, täthet och styrning. Hade man byggt ordentligt så flög raketen stadigt och långt. 

Susanne Salo i åk 6 säger att hon tyckte det var en kul dag.

– Jag kommer att spara raketen som ett minne, säger hon.

Text: Bennäs skola