Aktuellt Jakobstads vattens dricksvatten måste ännu kokas
24.4.2024
En hand håller i ett vattenglas.

Jakobstads vattens dricksvatten måste ännu kokas

Miljöhälsan Kallan meddelar 24.4.2024 klockan 16.40:

Jakobstads Vatten förser staden Jakobstad med hushållsvatten. En liten mängd av Jakobstads Vatten har även levererats till Vikarholmen och Furuholmen i Larsmo.

I det rutinmässiga vattenprovet som togs 22.4.2024 har det även konstaterats enterokocker. Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska fortsättningsvis kokas i 5 minuter.

Vattenbolaget utför fortsättningsvis en effektiverad klorering av hushållsvattnet och det kommer att förekomma en starkare lukt av klor än vanligt. Klor dödar skadliga mikrober. Kloret i vattnet orsakar inte sanitära olägenheter, det tryggar hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet. Man kan tvätta sig som normalt med vattnet och man kan diska kärl med okokt vatten, men de måste torkas omsorgsfullt efter diskningen.

Nya prov

Miljöhälsan Kallan har tagit nya prov på onsdag 24.4.2024 och svaren från dessa provs analyser kommer att fås på:

  • torsdag 25.4.2024 (koliforma bakterier och e-coli)
  • på fredag 26.4.2024 (enterokocker).

Uppmaningen att koka vattnet gäller tills vidare.

Enterokocker är tarmbakterier, som inte får förekomma i hushållsvatten.

Förekomsten tyder på att hushållsvattnet är förorenat med t.ex. ytvatten.

Uppdateringar om Jakobstads vatten och kokuppmaningen publiceras på denna sida: Hushållsvatten.

Vanliga frågor och svar om störningar i hushållsvatten: 

Hushållsvatten, frågor och svar. Anvisningar för hushåll, PDF, 97 KB. Uppdaterad 25.4 2024.