Aktuellt Undantagsvardagen i dagis och skola är inledd
18.3.2020

Undantagsvardagen i dagis och skola är inledd

I dag har undantagsåtgärderna i Pedersöres skolor, förskolor och daghem startat. De flesta dagisbarn vårdas hemma, medan skoleleverna deltar i distansundervisning i sina hem.

På rektorernas videomöte klockan 12 i dag konstaterade rektorskollegiet att distansundervisningen börjat bra.

– Eleverna är på hugget och tycker det är kul och spännande. Det verkar som att de vill ha ännu mera uppgifter, säger Christian Backlund, rektor i Lepplax skola.

Purmo skolas rektor Glenn Sundstedt har samma erfarenhet.

– Eleverna är entusiastiska och vill jobba. En elev kontaktade mig redan klockan 7 i morse och kollade upp vad han skulle göra, säger Sundstedt.

Kommunikationen mellan lärare och elever sker via flera olika kanaler. Uppgifterna förmedlas i första hand via Google Classroom.

Det har inte förekommit några värre problem med tekniken. Ett undantag är lärplattformen Itslearning, som Pedersöre gymnasium använder. Programmet höll inte för påfrestningen i morse.

– Vi hoppas att det börjar fungera. Nu har vi i stället använt Google Classroom, säger PG-rektorn Monika Eklund-Laurila.

Den nya rutinen med distansundervising i grundskola och gymnasium är en av regeringens åtgärder för att bromsa spridningen av coronaviruset.

Enligt regeringens direktiv ordnar Pedersöre ändå närundervisning åt de ettor, tvåor och treor, vars föräldrar jobbar inom sådana branscher som är kritiska för samhällets funktion. Regeringen gav ut en detaljerade lista med berörda branscher på tisdagskvällen. Personalen i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion

I hela Pedersöre deltar 42 av totalt 459 elever i åk 1–3 i närundervisning i sin skola.

I förskolan är 70 av 166 barn närvarande, medan cirka 100 barn av totalt 470 är i dagvård.

– De flesta föräldrar vårdar sina barn hemma, men daghemmen är öppna för de barn som behöver vård säger Catarina Herrmans, chef för småbarnspedagogiken.

Enheterna samarbetar med varandra för att skapa en ändamålsenlig och trygg verksamhet. I vissa skolor är det endast få barn på plats. Då samarbetar man med förskolan eller daghemmet i närheten.

– Vi hjälper varandra. Inget barn ska behöva vara ensamt i en skola. Det finns kompisar att leka med, närvarande vuxna och trygghet, säger Yvonne Borgmästars som är ledare inom nybörjarundervisningen och småbarnpedagogik.

Samarbetet mellan daghemsavdelningar intensifieras också, eftersom antalet närvarande i barngrupperna varierar.

När det gäller förskolebarn som föräldrarna vårdar hemma, håller enheterna kontakt med hemmen.

– Förskolorna kan skicka ut tips och idéer på aktiviteter via Wilma, säger Borgmästars. 

Tilläggsuppgifter: Yvonne Borgmästars, ledare inom nybörjarundervising och småbarnspedagogik, tfn 785 0204 / 044-755 7675, yvonne.borgmastars@pedersore.fi