Aktuellt Veckan för barnets rättigheter – barnet har rätt till trygghet
14.11.2022
Ungdomar står med ryggen mot kameran och håller om varandra. Text: Min trygghet. Din trygghet.

Årets temavecka handlar om trygghet.

Veckan för barnets rättigheter – barnet har rätt till trygghet

Veckan för barnets rättigheter firas i Pedersöre den 14–20.11.2022. Målsättningen är att göra barnets rättigheter med kända, speciellt bland barn och unga.

Årets temat är barnets rätt till trygghet.  Både konventionen om barnets rättigheter och den nationella lagstiftningen förpliktar oss att se till att det är tryggt för barnen att leva och växa. Barns och ungas trygghet skapas av en trygg omgivning, trygga människorelationer och egen upplevelse av trygghet. Det här är faktorer som kan påverkas, tryggheten kan främjas till exempel genom

  • lagstiftning,
  • trafikplanering,
  • stöd till familjer och
  • genom att bekämpa diskriminering. 

Temaveckan kommer att uppmärksammas på olika sätt i våra daghem och skolor.

På onsdag ordnar ungdomsbyrån barnparlamentet i kommungården. De deltagande eleverna kommer att diskutera trygghet ur olika synvinklar.

Temaveckan ordnas av ett gemensamt kommunikationsnätverk för barnets rättigheter. I nätverket ingår barn- och ungdomsorganisationer, barnombudsmannens byrå, aktörer i församlingar och staten. Temaveckan arrangerades för första gången år 2018. 

Barnvänlig kommunarbetet i Pedersöre

Pedersöre kommun är med i Unicefs modell Barnvänlig kommun. Vår målsättning är att alla barn och unga ska ha ett bra liv. Att delta i temaveckan för barnets rättigheter är en del av kommunens verksamhet.

Läs mer om Pedersöre kommuns arbete inom modellen Barnvänlig kommun.

Läs mer om Barnkonventionen, Barnkonventionen i korthet.