Barnvänlig kommun

>Läs mer om barnvänlig kommun

Inom småbarnspedagogiken har vi arbetat fram kvalitetshjul för en barnvänlig kommun.

Vi vill säkra alla barns rätt till trygghet, delaktighet,

välmående, en hållbar livsstil med hälsosamma levnadsvanor.

Barnen psykiska välmående byggs upp av att barn får känna sig accepterade, älskade och känna att de är viktiga.

Upplevelsen att bli hörd och väl bemött är särskilt viktigt för barn.Gott bemötande och förståelse är viktiga faktorer för att främja barns psykiska hälsa.

>Barnens kvalitetshjul

Vi även gjort ett kvalitetshjul för personalen – Vi värnar om att vår personal ska må bra.

Välmående på arbetsplatsen skapar positiva effekter på arbetsmotivation och barnens välmående.

>Personalens årshjul