Coronainformation

På den här sidan samlar vi information från myndigheter om coronaviruset och hur det påverkar kommunens verksamhet. 

Coronaanvisningar på olika språk, THL.

Aktuell information om vaccineringens tidtabell, Social- och hälsovårdsverket, coronavirusvaccin.

Regionförvaltningsverket: Femtio kan samlas resten av maj

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger begränsningarna av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i sitt område under tiden 12.5–1.6.2021.

I kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt begränsas deltagarantalet till 50 personer, men i dessa områden kan man emellertid från och med den 13 maj ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 50 personer – under förutsättningen att alla som deltar verkligen kan undvika närkontakt med varandra genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020. Det gäller både inomhus och i avgränsade områden utomhus.

Om offentliga tillställningar inte går att ordna genom att sörja för säkra arrangemang kan de inte ordnas överhuvudtaget.

Beslutet är i kraft under tiden 12.5.–1.6.2021 och det ersätter det tidigare beslutet gällande 12­–16.5, vilket regionförvaltningsverket meddelade om 26.4.2021. 

Österbottens coronasamordningsgrupp: Tjugo kan samlas privat

Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att man inte ska ordna privata tillställningar för över 20 personer. För tillfället så bör man även avstå från att arrangera religiösa sammankomster för över 20 personer och använda munskydd även i samband med mindre sammankomster om man inte kan hålla de rekommenderade skyddsavstånden. Med tanke på skyddsavstånden måste särskild uppmärksamhet därför fästas vid storleken på utrymmet. Den nya rekommendationen gäller alla kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt. Besluten är i kraft till 31.5.2021.

Rekommendationer som hänför sig till idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i Österbotten

 • All gruppfritidsverksamhet för vuxna (över 20-åringar) som äger rum inomhus och utomhus är möjligt igen från och med 1.5.2021. Rekommendation av max. 20 personer bör beaktas samt användning av näs-munskydd, åtminstone 2 meters säkerhetsavstånd och god handhygien. Rekommendationen är i kraft till 31.5.2021.
 • Hobbyverksamhet för barn och unga (under 20-åringar) kan återgå till det normala.
 • Alla åldergruppens spel- och matchverksamhet får tillsvidare utövas bara inom basnivåns region och mellan de regionerna som är i basnivån. Den begränsning som gäller och spel- och matchverksamheten är i kraft 1.5.-31.5.2021.

Rekommendationen om distansarbete och användning av näs-munskydd fortsätter hela juni

Gruppen förlängde i enlighet med de nationella anvisningarna sin rekommendation om distansarbete till den 30 juni. Även rekommendationen om användningen av näs-munskydd förlängdes till den 30 juni. Enligt rekommendationen bör alla över 12 år använda näs-munskydd i Österbotten.

Alla gällande rekommendationer och begränsningar i Österbotten hittas på Vasa centralsjukhus webbplats.

THL: Håll minst två meters avstånd och använd munskydd

Det nya, modifierade varianten av coronaviruset smittar och sprids snabbare än den tidigare varianten. Därför rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd, THL, nu ett säkerhetsavstånd på över två meter till andra personer.

Dessutom bör man minska antalet närkontakter ytterligare.

För tillfället rekommenderar THL att alla personer över 12 år använder munskydd på offentliga platser, också om det är möjligt att hålla ett avstånd på minst två meter. Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken och andra former av kollektiv transport, på publikevenemang och inomhus i offentliga lokaler, inklusive skolor och läroinrättningar för elever från årskurs 6 och uppåt.

Rekommendationen om munskydd gäller också arbetsplatser, om det i samma utrymme jobbar eller finns flera personer.

Det är viktigt att man söker sig till test vid minsta symptom som tyder på coronavirusinfektion. Enligt THL är det skäl att söka sig till coronatest utan symptom, om man misstänker att man exponerats, till exempel via en person som varit utomlands.

Förutom att hålla ett säkerhetsavstånd på mer än två meter, använda munskydd och låta testa sig med låg tröskel, är det viktigt att komma ihåg andra sätt att skydda sig mot smitta: iaktta god hand- och hosthygien och ladda ner Coronablinkern i telefonen.

THL:s pressmeddelande (på finska): Muuntunut koronavirus tarttuu herkemmin – pidä yli kahden metrin turvaväli

Vilka är symtomen på det nya coronaviruset?

Det nya coronaviruset orsakar en akut luftvägsinfektion. Flera av de insjuknade har uppvisat lindriga symtom, men vissa har också drabbats allvarligt. Många som fått allvarligare symtom har dessutom haft en underliggande sjukdom som diabetes, hjärt- eller kärlsjukdom eller lungsjukdom.

Symtom på coronavirusinfektion kan vara

 • feber
 • hosta
 • halsont
 • andnöd
 • muskelvärk
 • trötthet
 • snuva
 • illamående
 • diarré

I samband med sjukdomen har även smak- och luktbortfall beskrivits.

Misstänker du att du smittats av coronaviruset?

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset eller har frågor, så kontaktar du telefonrådgivningen inom Social- och hälsovårdsverkets område:

 • Malmska telefonrådgivning 06 786 1333, måndag-fredag kl. 8-16.
 • Nykarleby telefonrådgivning 06 786 2701, måndag-fredag kl. 8-16.

Du kan själv göra en bedömning om du misstänker coronaviruset via https://www.omaolo.fi/ 

Luftvägsinfektioner kan allmänt förebyggas genom goda hygienregler såsom god handhygien och rätt hostteknik.

 • Tvätta händerna med vatten och tvål.
 • Använd handdesinfektionsmedel.
 • Hosta i en näsduk eller i ärmen, inte mot andra människor eller i handflatan.

Mera information finns på

Social- och hälsovårdsverkets webbsida.

Vasa Centralsjukhusets hemsida.

Aktuellt om coronavirus COVID-19, THL:s webbsida.

Är du studerande inom Vasa sjukvårdsdistrikt? - Läs info på sidan Studerande.

Kommungården håller alla sina ytterdörrar stängda

Det är möjligt att besöka kommungården och kansliet i Kulturhuset Ax om man bokar tid på förhand.

Boka tid genom att kontakta oss per telefon 06–785 0111 (växeln) eller per e-post pedersore.kommun@pedersore.fi eller direkt till den person du vill träffa, fornamn.efternamn@pedersore.fi. 

Besökare i kommungården ska använda munskydd eller visir.

Alla coronanyheter