Coronainformation

På den här sidan samlar vi information från myndigheter om coronaviruset och hur det påverkar kommunens verksamhet. 

Coronaanvisningar på olika språk, THL.

Aktuell information om vaccineringens tidtabell, Social- och hälsovårdsverket, coronavirusvaccin.

Österbottens coronasamordningsgrupp: Munskydd och distansarbete

Österbottens coronasamordningsgrupp håller kvar rekommendationerna om distansarbete och användning av näs-munskydd ända till 11 juli

Rekommendationen om det maximala deltagarantalet på privata tillställningar har upphört, men gruppen rekommenderar fortsättningsvis att säkerhetsåtgärderna vidtas också på privata tillställningar.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:

ETT NYTT BESLUT FR.O.M. 2.6.2021: Enligt social- och hälsovårdsministeriets rekommenderade riktlinjer fattar regionförvaltningsverket inte nya begränsningsbeslut för områdena där epidemin stabilt är på basnivån. Vasa sjukvårdsdistrikt hör till de där områdena. Säkerhetsskyldigheterna (liksom god hand- och andningshygien och sociala avstånd) enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller ordnandet av offentliga tillställningar.

Alla gällande rekommendationer och begränsningar i Österbotten hittas på Vasa centralsjukhus webbplats.

THL: Håll minst två meters avstånd och använd munskydd

Det nya, modifierade varianten av coronaviruset smittar och sprids snabbare än den tidigare varianten. Därför rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd, THL, nu ett säkerhetsavstånd på över två meter till andra personer.

Dessutom bör man minska antalet närkontakter ytterligare.

För tillfället rekommenderar THL att alla personer över 12 år använder munskydd på offentliga platser, också om det är möjligt att hålla ett avstånd på minst två meter. Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken och andra former av kollektiv transport, på publikevenemang och inomhus i offentliga lokaler, inklusive skolor och läroinrättningar för elever från årskurs 6 och uppåt.

Rekommendationen om munskydd gäller också arbetsplatser, om det i samma utrymme jobbar eller finns flera personer.

Det är viktigt att man söker sig till test vid minsta symptom som tyder på coronavirusinfektion. Enligt THL är det skäl att söka sig till coronatest utan symptom, om man misstänker att man exponerats, till exempel via en person som varit utomlands.

Förutom att hålla ett säkerhetsavstånd på mer än två meter, använda munskydd och låta testa sig med låg tröskel, är det viktigt att komma ihåg andra sätt att skydda sig mot smitta: iaktta god hand- och hosthygien och ladda ner Coronablinkern i telefonen.

THL:s pressmeddelande (på finska): Muuntunut koronavirus tarttuu herkemmin – pidä yli kahden metrin turvaväli

Vilka är symtomen på det nya coronaviruset?

Det nya coronaviruset orsakar en akut luftvägsinfektion. Flera av de insjuknade har uppvisat lindriga symtom, men vissa har också drabbats allvarligt. Många som fått allvarligare symtom har dessutom haft en underliggande sjukdom som diabetes, hjärt- eller kärlsjukdom eller lungsjukdom.

Symtom på coronavirusinfektion kan vara

 • feber
 • hosta
 • halsont
 • andnöd
 • muskelvärk
 • trötthet
 • snuva
 • illamående
 • diarré

I samband med sjukdomen har även smak- och luktbortfall beskrivits.

Misstänker du att du smittats av coronaviruset?

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset eller har frågor, så kontaktar du telefonrådgivningen inom Social- och hälsovårdsverkets område:

 • Malmska telefonrådgivning 06 786 1333, måndag-fredag kl. 8-16.
 • Nykarleby telefonrådgivning 06 786 2701, måndag-fredag kl. 8-16.

Du kan själv göra en bedömning om du misstänker coronaviruset via https://www.omaolo.fi/ 

Luftvägsinfektioner kan allmänt förebyggas genom goda hygienregler såsom god handhygien och rätt hostteknik.

 • Tvätta händerna med vatten och tvål.
 • Använd handdesinfektionsmedel.
 • Hosta i en näsduk eller i ärmen, inte mot andra människor eller i handflatan.

Mera information finns på

Social- och hälsovårdsverkets webbsida.

Vasa Centralsjukhusets hemsida.

Aktuellt om coronavirus COVID-19, THL:s webbsida.

Är du studerande inom Vasa sjukvårdsdistrikt? - Läs info på sidan Studerande.

Kommungården håller alla sina ytterdörrar stängda

Det är möjligt att besöka kommungården och kansliet i Kulturhuset Ax om man bokar tid på förhand.

Boka tid genom att kontakta oss per telefon 06–785 0111 (växeln) eller per e-post pedersore.kommun@pedersore.fi eller direkt till den person du vill träffa, fornamn.efternamn@pedersore.fi. 

Besökare i kommungården ska använda munskydd eller visir.

Alla coronanyheter